Najnovije objave s Facebooka

U samo četiri dana poslano 3750 primjedbi građana! Hvala!

S.O.S. za Jadran zahvaljuje svima koji su s naše internetske stranice poslali komentare na Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO) Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Hvala što ste dali svoj glas za Jadran!

Činjenica da je u samo četiri dana na e-mail adrese Ministarstva gospodarstva, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Agencije za ugljikovodike, Vlade Republike Hrvatske i drugih nadležnih institucija i pojedinaca/ki poslano 3750 primjedbi jasno pokazuje kako se građani i građanke protive štetnom projektu istraživanja i eksploatacije nafte u Jadranu.

Javna rasprava o SPUO završena je 16. veljače, no to nije kraj, već samo početak kampanje za cijeli Jadran bez naftnog zagađenja! U narednim tjednima i mjesecima planiramo niz aktivnosti u koje ćemo uključivati sve građane i građanke te lokalne inicijative koje se protive bušenju nafte na Jadranu. Pratite ovu internetsku stranicu kao i Facebook stranicu kampanje za sve informacije i novosti.

***********************************************************************************

Komentari koji su poslani rezultat su konzultacija s brojnim stručnjacima/kinjama.

Smatramo da je namjera Vlade Republike Hrvatske (RH) da s koncesionarima potpiše štetne ugovore o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Jadranu neprihvatljiva. Cijeli proces provedbe javnog nadmetanja, „donošenja“ Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu te izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš bio je netransparentan i užurban. Vlada RH donijela je odluku o dodjeli koncesija prije završetka studije utjecaja na okoliš, koja je izrađena u svega tri mjeseca, unatoč činjenici da se radi o visoko rizičnom poslu planiranom u trajanju od 30 godina.

Same te činjenice opravdavaju sumnju da je studija shvaćena tek kao proceduralna formalnost koja ne može stvarno utjecati na Vladinu odluku da Jadran prepusti na milost i nemilost naftnim kompanijama, sa svim ekološkim i socio-ekonomskim rizicima bušenja na moru. Njezina je glavna svrha da bude formalno pokriće davno donesenim odlukama, u proceduri koja je otpočetka bila dubiozna – još od odabira tvrtke Spectrum koja je provela seizmička ispitivanja mimo natječaja i bez prethodne studije utjecaja na okoliš koja bi morala biti provedena da se ispitivanja nisu prikazala kao znanstveno istraživanje. „Znanstvena“ narav tih istraživanja razotkrila se vrlo brzo kada su dobiveni podaci promptno stavljeni na uvid naftnim kompanijama kojima su ubrzo i podijeljene koncesije za bušenje.

Glavne primjedbe na Stratešku studiju utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu:

 1. Zagađenje okoliša je stalna i kontinuirana pojava povezana s istraživanjem i eksploatacijom nafte – zagađenje se događa i bez nesreća (tzv. akcidenata). Sve vrste isplaka koje se koriste pri bušenju su toksične, a njihovo ispuštanje u okoliš nije moguće u potpunosti spriječiti. Isplake ostaju u moru i na morskom dnu, a preko morskih organizama ulaze u čovjekov hranidbeni lanac.
 2. U slučaju velike nesreće posljedice za zdravlje i živote ljudi bile bi katastrofalne! Naftna mrlja nakon nesreće u Montari, u Australiji 2009. godine bila je veličine skoro 2/3 hrvatskog dijela Jadrana.
 3. Rizik od štete za zdravlje ljudi i turizam puno je veći od priželjkivane, a nesigurne koristi – rizik : potencijalna korist = 114 : 1. Sigurnih 57 milijardi kuna od turizma nasuprot potencijalnih 0.5 milijardi od nafte i plina. To je odnos od 114 naprema 1!
 4. Postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš provodi se na nezakonit način. Protivan je člancima 67. st. 1. i 134. st. 1. Zakona o zaštiti okoliša i člancima 12. st. 3. i 14. st. 1. Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš.
 5. Studija NE PREDVIĐA KONKRETNE MJERE koje trebaju spriječiti nastanak štete za živote i zdravlje ljudi te za okoliš.
 6. Studijom NISU ANALIZIRANI KUMULATIVNI UTJECAJI postojećih i planiranih aktivnosti, utjecaji na druge sektore, utjecaji na razini regije te indirektni utjecaji.
 7. U studiji NEDOSTAJE NIZ ANALIZA I METODA za stvarnu i sveobuhvatnu ocjenu strateških dosega Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu.
 8. Studija NE PREDVIĐA MEHANIZME KONTROLE – kontrolu od zagađenja provoditi će sam zagađivač.
 9. Studija ne razmatra značajan utjecaj eksploatacije nafte na KLIMATSKE PROMJENE te posljedice istih.
 10.  Studija IGNORIRA BIOLOŠKE I SOCIO-EKONOMSKE VRIJEDNOSTI morskih nacionalnih parkova i parkova prirode.
 11.  Plan eksploatacije i istraživanja nafte UGROŽAVA EKOLOŠKU MREŽU Natura 2000 jer studija ne predviđa adekvatne mjere zaštite.